Disclaimer

Aansprakelijkheid
The Hunfeld stelt het zeer op prijs dat je geïnteresseerd bent in ons hotel en een bezoek brengt aan onze website. Wij proberen de informatie op onze website zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Wijzigingen van prijzen, aanbiedingen, faciliteiten, afbeeldingen of andere informatie op deze website is echter te allen tijde onder voorbehoud. Aan de inhoud van de website kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. The Hunfeld behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van The Hunfeld, behalve als dit anders is vermeld. Je mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als je citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van The Hunfeld worden openbaar gemaakt, gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. The Hunfeld kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Virussen en veiligheid
Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van jouw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet worden gegarandeerd. Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. The Hunfeld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Vragen, suggesties en commentaar
The Hunfeld wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door jou of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die The Hunfeld van jou ontvangt wordt door The Hunfeld gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. The Hunfeld behoudt zich het recht voor de door jou gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door The Hunfeld verzonden e-mail
Door The Hunfeld verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. The Hunfeld staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de naar jou toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Mocht je vragen hebben of verdere informatie nodig hebben, kunt altijd contact opnemen met ons via welcome@thehunfeld.com of +31(0)30 303 6388.